Utredningar & Psykolog

Utredningsplats

 

Då det ofta är långa kötider på BUP för utredningar har vi möjlighet att erbjuda neuropsykiatrisk utredning i samarbete med Mats Mårtenssons psykologi i Östersund. Ungdomen är då inskriven och bor på Kåjan under den tid som utredningen pågår till gällande utredningsplats pris/dygn, därefter övergår platsen till en behandlingsplats som följer avtal/ramavtal om behovet och önskemål finns. Personalen observerar och för ett nära samarbete med psykolog, följer med på de träffar och tester som genomförs. Utöver utredningen deltar ungdomen de i sociala insatser som pågår på Kåjan såsom aktiviteter, utflykter och dagliga rutiner.

Psykologkontakt

 

En neuropsykologisk utredning har möjlighet att kartlägga en ungdoms olika resurser sett till kognitiva förmågor och personlighetsmässiga resurser samt ge en klinisk bedömning av psykisk hälsa. Frågeställningar som kan beröras är t ex ångest, depression, trauma och olika neuropsykiatriska svårigheter som ADHD, ADD och autism.

 

Utredningen ger rekommendationer oavsett om den leder till en diagnos eller inte, vilka kan ge vägledning om viktiga steg att ta för fortsatt utveckling. Det kan t ex röra sig om behov av psykologisk och medicinsk behandling samt angående mer praktiska insatser, att utveckla exekutiva vardagsstrategier eller behov av anpassningar i närmiljön.

 

Efter varje utredning ges möjligheten till fem uppföljande samtal, som styrs efter behov och t ex kan riktas till enskilda samtal och eller till nätverksmöten. Väntetiden avseende att påbörja en utredning är som längst 2 veckor och utredningen kan ofta ta ca 4-6 veckor att genomföra.

 

De uppföljande samtalen kan sedan bokas in efter behov under de nästkommande tre månaderna.

 

En utredning kostar 33 000 kr att genomföra, det tillkommer ingen moms ty den är en sjukvårdande behandling.