Skola & Vuxengrupp

Skola

 

I vilken form och omfattning undervisningen sker är individanpassat utifrån barnets behov och förmåga. I samråd med berörda parter upprättas en individuell studieplan och därefter avgörs det när barnet är moget att ta steget tillbaka till kommunal skolundervisning. Vid utskrivning eller inskolning i kommunal skola görs ett överlämnande skriftligt och/eller muntligt.

 

Vi har ett nära och bra samarbete med Kälarne grundskola samt Bräcke gymnasium

Vuxengrupp

 

Verksamheten är uppbyggd och individanpassad kring barnens behov och av närhet och tillit till vuxna, vilket präglar vuxengruppens förhållningssätt. För att detta ska fungera krävs det att både barnens och de vuxnas olikheter respekteras.

 

En väl fungerande vuxengrupp är en av grundstenarna i verksamheten för att barnen ska få bästa möjliga behandling. Vi lägger stor vikt vid kontinuitet i vuxengruppen, att personalen har  erfarenhet, personlig lämplighet likväl som adekvat utbildning såsom socionom eller behandlingsassistent. Medarbetarna har även kontinuerligt extern processhandledning för att utvecklas ytterligare.

 

För att barnen ska känna sig trygga hos oss har varje barn två kontaktpersoner varav föreståndaren alltid är en av dessa.