Metoder & Arbetssätt

Arbetssätt

 

All behandling vilar på barnets individuella behov, vilket alltid är i fokus. Trygghet, delaktighet, bekräftelse och respekt är viktiga inslag i vår behandling. Vår övertygelse är att det finns flera tänkbara lösningar på ungdomens olika problem, och att det är vår utmaning att finna lösningarna.
Här är varje ungdom unik och vård- och genomförandeplaner är individuellt utformade.

Teori & metod

 

Vår grundidé för behandlingen är att relation och tillit är fundamentalt för en positiv förändring. Vi arbetar med en anknytnings- och systemteoretisk grundsyn. Det dagliga arbetet vilar i den miljöterapeutiska vardagen med en hållande dagstruktur och ADL-träning. Barnen blir delaktiga i sin behandling genom enskilda samtal, medverkan vid behandlingskonferenser, månadsrapporter och husmöten.

 

Under tiden på Kåjan undersöks samspelet mellan barnets omgivning och dess egna reaktioner/beteenden. Syftet är att få kunskap om hur barnet påverkar och påverkas av sin omgivning. Analysen gör det lättare att planera behandlingen med hänsyn till barnets egenart, familjen och miljön i övrigt. Det är viktigt för oss att se barnet i sitt sammanhang och i behandling ta hänsyn till alla delar i barnets omgivning.

 

Barnets familj och nätverk ingår i barnets helhet och tas därför alltid med i viss behandling utifrån vilka behov som finns och vad som är lämpligt. Det finns möjligheter för familj och vänner att komma på besök och det finns även möjligheter för övernattning.