Mål & Målgrupp

Mål & Målgrupp

 

Att stärka barnets självkänsla och bygga upp eller förstärka nätverket och därmed öka barnets livskraft och nyfikenhet. Vår målgrupp är flickor och pojkar mellan 13-18 år med psykosocial problematik som exempelvis relationsproblem, utåtagerande, skolsvårigheter eller psykiska problem. Dessa ungdomar har besvär att fungera i sin nuvarande miljö och löper därför stor risk att hamna utanför i samhället om inte insatser görs för att förhindra detta. Vi vet av erfarenhet att snittåldern vid placering ligger mellan 14-16 år. På våra fyra platser tar vi emot placeringar med stöd av SoL, LVU samt akutplaceringar. Vi tar inte emot ensamkommande ungdomar eller sökanden vars huvudproblematik är missbruk, våldsamt beteende och/eller kriminalitet.