Kvalitetssäkring

Vi dokumenterar dagligen barnens situation och utveckling. Även information och diskussioner vid möten och vissa överlämningar dokumenteras. Kåjan arbetar strukturerat med ständigt förbättringsarbete vilket innebär att:

Kvalitetsledning

Vi följer myndigheters krav på kvalitetsledning (SOSFS 2011:9)

Struktur & rutiner

Vi har struktur och rutiner för att introducera nya medarbetare

Avstämningar

Vi har regelbundna avstämningar med våra uppdragsgivare.

Avvikelsesystem

Vi har ett välfungerande avvikelsesystem- och vidtar åtgärder

Revisioner

Vi genomför regelbundet interna revisioner