Relation och tillit

Vår första grundidé är att relation och tillit är grunden till en positiv förändring.

Barnens behov

Vår andra grundidé är att barnens behov ständigt sätts i fokus.

Behandling och utredning

Vår sista grundidé är att erbjuda behandling och utredning i en harmonisk, hemlik och småskalig miljö.

Hur vi arbetar

Vid placering hos oss lägger vi stor vikt vid hur barngruppen ser ut avseende ålder, bakgrund och kön.
Vår verksamhet ligger i Nyhem, mitt i den jämtländska naturen, vilket ger oss oändliga möjligheter till utomhusaktiviteter.

Mål & Målgrupp

Våra huvudmål är att stärka barnets självkänsla och bygga upp eller förstärka nätverket och därmed öka barnets livskraft och nyfikenhet.

Metoder & Arbetssätt

All behandling vilar på barnets individuella behov, vilket alltid är i fokus. Trygghet, delaktighet, bekräftelse och respekt är viktiga inslag.

Utredning & Psykolog

Utredningar sker i nära samarbete mellan Kåjan, leg. psykoterapeut och om möjligt Barn- och ungdomspsykiatrin.

Kvalitetssäkring

Vi dokumenterar dagligen barnens situation och utveckling. Även information och diskussioner vid möten och vissa överlämningar dokumenteras. Kåjan arbetar strukturerat med ständigt förbättringsarbete vilket innebär att vi:

Kvalitetsledning

följer myndigheters krav på kvalitetsledning (SOSFS 2011:9)

Struktur & Rutiner

har struktur och rutiner för att introducera nya medarbetare

Avstämningar

har regelbundna avstämningar med våra uppdragsgivare

Avvikelsesystem

välfungerande avvikelsesystem- och vidtar åtgärder

Revisioner

genomför regelbundet interna revisioner